ORGANISATIE

SOZ ROTTERDAM is in 2014 in ROTTERDAM opgericht en uitgegroeid tot een kleinschalig (thuis)zorgorganisatie in ROTTERDAM. We hebben een sterke lokale focus en staan dicht bij onze cliënten, medewerkers en sociale partners. Door inhoudelijke kwaliteit, efficiënte werkwijze en oplossingsgericht vermogen te combineren zijn we een betrouwbare zorgaanbieder.

De zorg verandert ingrijpend en dit is breed voelbaar in de samenleving. Als SOZ innoveren we mee met de veranderingen, waarbij we geloven in de blijvende (meer)waarde van thuiszorg. Dagelijks ondersteunen we vele cliënten. We helpen hen om weer volop in het leven te staan en zorgen dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. We bieden een luisterend oor en signaleren problemen in een vroeg stadium. Door, waar mogelijk, in te zetten op preventie voorkomen we dat situaties uit de hand lopen.

Samen met andere hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) organiseren we de zorg altijd dichtbij en voelen onze cliënten zich met recht ‘verzorgd door SOZ’.