geheugencursus voor 60 plussers

Veel mensen vinden van zichzelf dat ze vergeetachtig zijn. Vooral oudere mensen merken dat ze sneller dingen vergeten in vergelijking tot vroeger.

Onderzoek onder 2000 mensen laat zien dat bijna de helft van de mensen ouder dan 60 jaar zichzelf vergeetachtig vindt. Ongeveer één op de tien mensen die zichzelf vergeetachtig vindt, ondervindt hier zeer veel hinder van. Hierdoor wordt het dagelijks leven ook bemoeilijkt.

Cursusinformatie

Onderwerpen die tijdens de geheugencursus aan de orde komen zijn:

- het normale geheugen

- ouderdomsvergeetachtigheid en dementie

- zelfvertrouwen en ‘veel gestelde vragen’

- externe geheugenstrategieën

- interne geheugenstrategieën

De geheugencursus bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten.

Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden