glanscursus

Wanneer u ouder wordt, verandert uw situatie. Sommige veranderingen zijn prettig, zoals het krijgen van kleinkinderen. En u krijgt meer tijd. Er zijn ook minder prettige veranderingen. Uw gezondheid wordt minder, u mist een vaste dagindeling, of u verliest dierbaren. Door dit soort veranderingen kunt u behoefte krijgen aan nieuwe manieren om grip te houden en uw leven meer glans te geven. 


Met de Glanscursus bieden we u ondersteuning en helpen we u zoeken naar nieuwe mogelijkheden om uw tijd in te vullen. Samen met u ontdekken we uw vaardigheden om actief bij te dragen aan de glans van uw leven.

Cursusinformatie
Tijdens de bijeenkomsten kijken we hoe u uw leven meer glans kunt geven. De rode draad wordt gevormd door de GLANS-schijf van vijf. Iedere letter staat voor een aandachtsgebied. De glansschijf gaat over belangrijke ‘voedingsmiddelen’ die u nodig heeft om prettig te leven.

Concrete onderwerpen zijn:
- positief zijn en blijven;
- initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen;
- samen met anderen zijn en vriendschap;
- doelen stellen en bereiken;
- persoonlijke sterke punten ontdekken en verder ontwikkelen;
- de positieve kanten ervaren van het alleen zijn, dan wel samen zijn.

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer twee uur en wordt steeds gegeven door twee ervaren docenten. Voor thee en koffie wordt gezorgd. De groepen bestaan uit ongeveer 10 tot 12 vrouwen. De cursus biedt ruimte om ervaringen uit te wisselen en vaardigheden te oefenen.