themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten voor ouderen en mantelzorgers
Wilt u een van onderstaande themabijeenkomsten bijwonen of organiseren bij u in de buurt? Neem dan contact opnemen met SOZ.

‘Vertil u niet’ voor mantelzorgers
Kent u de tips & trucs voor het tillen van een zieke thuis?

De bijeenkomst is bedoeld voor een ieder die in zijn/haar directe omgeving zorgt voor een zieke, partner, familielid of vriend. U kunt elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, vragen stellen en informatie verkrijgen. Tijdens het thema “vertil u niet” krijgt u informatie over de verschillende tiltechnieken ‘de 10 gulden regels’, adviezen om uw eigen rug te sparen, informatie over te verkrijgen hulpmiddelen bij de thuiszorgwinkel en hulpmiddelen en/of materialen die u vanuit de thuissituatie kan gebruiken. De 10 gulden regels zullen uiteraard ook worden geoefend.

'Ouderdomsvergeetachtigheid'
Iedereen vergeet dingen. Als je wat ouder wordt, wordt de vergeetachtigheid vaak erger, het geheugen werkt niet meer zo als op jonge leeftijd. Onderwerpen tijdens deze bijeenkomst zijn: hoe werkt ons het geheugen en welke factoren zijn van invloed op vergeetachtigheid. Verder worden er tips en geheugensteuntjes aangereikt en wordt er een geheugenoefening gedaan.

‘Goed verzorgd’
Inhoud
•de veranderingen in de gezondheidszorg
•de verschillende vormen van zorg die SOZ ROTTERDAM kan bieden
•aanvraag, indicering, kosten
•ledenservicediensten
•vervoer, maaltijdservices en pedicure aan huis
•mantelzorg en vrijwilligers


'Gezond ouder worden'; regie in eigen hand
We worden steeds ouder. Ook op hoge leeftijd willen veel ouderen blijven participeren in de samenleving en een actieve rol spelen. Maar ook wat kan mij helpen om zo lang mogelijk in mijn eigen huis te blijven wonen.
Onderwerpen die deze bijeenkomst de revue passeren:wat is gezondheid, wat is een gezonde leefstijl, gezond ouder worden, ‘Zelfmanagement’, 10 tips over succesvol ouder worden, plezierige activiteiten voor ouderen.

‘Verslik u niet’, voorlichting over veilig medicijngebruik
Iedereen heeft medicijnen in huis en veel mensen gebruiken dagelijks medicijnen. Het is goed dat we medicijnen tot onze beschikking hebben, die helpen bij het verminderen van gezondheidsklachten. Bij het ouder worden reageert het lichaam anders op medicijnen. Daardoor kan medicijngebruik op oudere leeftijd in verhouding meer problemen geven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
•werking en bijwerkingen van medicijnen
•veilig gebruik; dosering; juist tijdstip; hoe in te nemen; bewaren
•soorten medicijnen
•wat is een medicijnvergiftiging en hoe vaak komt het voor.

‘Voorkom vallen’
Ouderen lopen meer risico om te vallen dan jongeren. Voor ouderen zijn de gevolgen vaak groot zowel op lichamelijk als op sociaal gebied. De bijeenkomst is bedoeld voor senioren die willen weten hoe zij veilig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.Tijdens de bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan: de risico’s om te vallen, hoe de deelnemers zelf de kans op een val kunnen verkleinen, mogelijke hulpmiddelen, gewoontes en hoe die aan te passen om ongelukken zo veel mogelijk te voorkomen.

Ook wordt er informatie meegegeven om de eigen woning te testen op veiligheid.

'Ontspannen slapen'
We slapen een derde deel van ons leven. Veel mensen hebben echter last van spanningen, stress, angst of vermoeidheid. Deze kunnen slaapproblemen en spanningsproblemen veroorzaken. In deze themabijeenkomst krijgt de oudere alle informatie die nodig is voor een goede nachtrust.
Onderwerpen:
•slapen en slaapproblemen,
•slaappatroon op oudere leeftijd
•wat zijn slaap- en kalmeringsmiddelen, hoe werken ze en wat zijn eventuele
alternatieven.
•stoppen met slaapmedicatie, eraf zonder problemen
•uitwisselen van ervaringen en tips.
•de bijeenkomst wordt afgesloten met een ontspanningsoefening.