verpleging en verzorging

Er kan een moment komen waarop u verpleging of verzorging nodig heeft. Soms tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, soms permanent, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte. SOZ biedt u Verpleging & Verzorging thuis. Daarnaast besteden we veel aandacht aan voorlichting en preventie, want het gaat er om dat u zo lang mogelijk gezond blijft.

We zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Samen met u en eventuele mantelzorgers kijken we welke zorg nodig is en op welke manier we die zorg het best kunnen organiseren. We werken daarbij nauw samen met andere professionals, zoals huisartsen en hulpverleners.

Onze medewerkers zijn professionals met een goede opleiding en ervaring. Ze werken in kleine, vaste teams, onder leiding van een regisserend wijkverpleegkundige. SOZ werkt volgens een zorgplan, zodat u altijd weet waar u aan toe bent. Op die manier bieden wij een hoge kwaliteit van zorg. U bent bij SOZ altijd in goede handen.

Kosten
Wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 betaald door uw zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet (zvw) op basis van een indicatie die door de (wijk)verpleegkundige wordt gesteld. U bent geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico voor. SOZ heeft voor het leveren van wijkverpleging met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Als u een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

We zijn er snel!
Er is bij SOZ geen wachtlijst. Na ontvangst van uw aanvraag kunnen we dus meteen bij u aan de slag!